Windykacja należności – co zrobić, by spłacić dług?

Proces windykacji należności jest stosowany przez wierzycieli w stosunku do dłużników, aby odzyskać należność. Co zrobić, gdy kontaktuje się z nami firma windykacyjna?

Na czym polega windykacja długu?

Warto rozpocząć od wyjaśnienia tego, co to jest windykacja. Termin ten jest powiązany z różnymi działaniami zmierzającymi do odzyskania niespłaconych należności.

Prowadzeniem takich działań zajmują się firmy windykacyjne, które występują w imieniu wierzycieli. Windykacja należości może obejmować wtedy różne działania, zarówno polubowne, jak i sądowe, aby wierzyciel mógł odzyskać swoje pieniądze.

Najczęściej windykacja długu jest konsekwencją braku spłaty pożyczki albo kredytu w terminie lub może być efektem braku uregulowania rachunku lub faktury.

Windykacja długu – co możesz zrobić?

Co można zrobić, gdy windykacja długu prowadzona jest przez firmę windykacyjną?

Skontaktuj się z wierzycielami
Jeżeli masz problemy z dokonywaniem płatności, skontaktuj się z firmą windykacyjną albo bezpośrednio z wierzycielami i wyjaśnij swoją sytuację. Można wtedy opracować korzystny plan płatności, aby łatwiej spłacić zadłużenie.

Sprawdź, czy dług nie jest przedawniony
Zdarza się, że windykacja długu dotyczy zadłużenia już przeterminowanego, które tak naprawdę nie musi być spłacone. Warto sprawdzić terminy przedawnienia długów i pamiętać o tym, że chęć spłaty długu może być uznana za przerwanie biegu przedawnienia.

Poszukaj pomocy w firmie oddłużeniowej
Doradcy z firm oddłużeniowych mogą pomóc Ci w trudnej sytuacji. Przykładowo mogą przygotować odpowiedni budżet, negocjować z wierzycielami i opracować plan zarządzania długiem.

Skorzystaj z konsolidacji zadłużenia
Konsolidacja pozwala zmniejszyć całkowite zadłużenie poprzez spłatę obecnych długów jedną pożyczką lub kredytem. Następnie pozwala obniżyć miesięczne płatności i szybciej wyjść z długów.

Bądź świadomy swoich praw
Każdy dłużnik powinien pamiętać o tym, że ma on również określone prawa. Windykator w stosunku do niego nie może podejmować działań niezgodnych z przepisami, między innymi nękać go, nachodzić, zajmować jego mienia. W takiej sytuacji można złożyć skargę na firmę windykacyjną.

Czym może skutkować brak współpracy z firmą windykacyjną?

Gdy prowadzona jest windykacja należości, warto współpracować z firmą windykacyjną, by łatwiej spłacić zadłużenie. Czym może skutkować brak współpracy z windykatorem?

Większy stres
Przede wszystkim problemem staje się stres przed kontaktem windykatora oraz konsekwencjami braku spłaty długu, który może znacznie obniżyć jakość życia.

Negatywna historia kredytowa
Jeśli zadłużenie zostanie zgłoszone w bazach dłużników, ma wtedy ono negatywny wpływ na zdolność kredytową dłużnika. Może przez to utrudnić uzyskanie kredytu lub pożyczki w przyszłości.

Skierowanie sprawy do sądu i egzekucja komornicza
Gdy z kolei firma windykacyjna podejmie kroki prawne przeciwko dłużnikowi, może dojść do egzekucji komorniczej, czyli do zajęcia majątku dłużnika przez komornika.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *