Kierownik budowy – ile zarabia i jakie są perspektywy wynagrodzeń?

Kierownik budowy to jedna z najważniejszych ról w branży budowlanej, która odpowiedzialna jest za koordynowanie i nadzorowanie prac na budowie. Zdaniem ekspertów, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na budownictwo, rosną również zarobki kierowników budowy. Jednak, jak wygląda sytuacja w Polsce? 

Kto to jest kierownik budowy?

Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie prac budowlanych na budowie. Jego lub jej głównym zadaniem jest zapewnienie, że prace budowlane są wykonywane zgodnie z projektem, harmonogramem i budżetem, a także zgodnie z przepisami i standardami bezpieczeństwa oraz jakości.

Kierownik budowy odpowiada za koordynowanie i zarządzanie wszystkimi etapami budowy, w tym za kontrolowanie jakości materiałów budowlanych, przestrzeganie przepisów budowlanych i ochrony środowiska, nadzór nad harmonogramem i kosztami budowy, koordynowanie prac wykonawczych oraz nadzór nad bezpieczeństwem na budowie.

Osoba ta musi posiadać wiedzę z zakresu budownictwa oraz umiejętności zarządzania projektami, ponieważ jest odpowiedzialna za kierowanie zespołem pracowników i podwykonawców na budowie. Kierownik budowy jest także odpowiedzialny za komunikację z inwestorem, projektantem, architektem oraz innymi specjalistami związanych z budową.

Kto może być kierownikiem budowy?

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, kierownikiem budowy może być osoba, która spełnia określone wymagania formalne i posiada wymagane kwalifikacje.

Aby zostać kierownikiem budowy w Polsce, należy posiadać wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo lub architektura oraz odbyć określoną liczbę miesięcy praktyki w zawodzie. Następnie, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, można uzyskać uprawnienia budowlane na poziomie kierownika budowy.

Na czym polega praca kierownika budowy?

Praca kierownika budowy polega na koordynowaniu i nadzorowaniu prac na budowie, a także dbaniu o to, aby prace były wykonywane zgodnie z projektem, przepisami i standardami bezpieczeństwa oraz jakości. Oto kilka kluczowych zadań, które są częścią pracy kierownika budowy:

Nadzór nad pracami budowlanymi

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za monitorowanie postępów prac na budowie i koordynowanie działań między różnymi podwykonawcami, aby zapewnić, że prace są wykonywane zgodnie z planem.

Kontrola jakości

Kierownik budowy musi zapewnić, że materiały i wykonywane prace są zgodne z odpowiednimi standardami jakości, a także dbać o to, aby zgodność z wymaganiami była dokumentowana.

Koordynacja z podwykonawcami 

Kierownik musi dbać o to, żeby różni podwykonawcy na budowie wykonywali swoje zadania zgodnie z ustalonymi terminami i standardami jakości.

Planowanie i harmonogramowanie prac

Kierownik budowy musi sporządzać plany i harmonogramy prac, aby zapewnić, że prace będą wykonywane zgodnie z planem, a także aby dostosować je do ewentualnych zmian w projekcie lub terminach.

Bezpieczeństwo

Kierownik budowy musi zapewnić, że prace na budowie są wykonywane zgodnie z normami bezpieczeństwa, a także dbać o to, aby wszyscy pracownicy mieli odpowiednie szkolenia i zabezpieczenia.

Odbiory etapów prac

Kierownik budowy musi brać udział w odbiorach poszczególnych etapów prac, aby zweryfikować, czy zostały wykonane zgodnie z projektem i standardami jakości, a także zapewnić, że wszelkie niedokładności czy usterek zostaną usunięte.

Ile zarabia kierownik na budowie? 

Wysokość wynagrodzenia kierownika budowy zależy od wielu czynników, takich jak doświadczenie, umiejętności, rodzaj budowy, lokalizacja, wielkość firmy itp. Wynagrodzenie kierownika budowy w Polsce wynosi około 10 tysięcy złoty brutto. Jednak warto zauważyć, że wynagrodzenie to może się znacznie różnić w zależności od powyższych czynników.

Co drugi kierownik otrzymuje pensję od 7 930 PLN do 12 840 PLN, a 25% najgorzej wynagradzanych kierowników budowy zarabia poniżej 7 930 PLN brutto. Warto jednak podkreślić, że w przypadku kierowników budowy pracujących na dużych i skomplikowanych projektach, wynagrodzenie może przekraczać medianę, a nawet wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto miesięcznie.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *