Program „Aktywny samorząd” – wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami w 2023 roku

Program „Aktywny samorząd” to inicjatywa, która już od kilku lat przyczynia się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W 2023 roku program będzie kontynuowany i udostępniać będzie szeroki zakres wsparcia finansowego dla tych, którzy potrzebują pomocy w zakresie np. transportu, dostępu do nowych technologii czy organizacji życia codziennego. Celem programu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. W artykule przedstawimy obszary wsparcia finansowego oraz sposoby aplikowania o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Co to jest program Aktywny Samorząd? 

Program „Aktywny samorząd” to pilotażowy program Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który został uruchomiony w 2019 roku. Jego głównym celem jest likwidacja barier, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu, w tym w zakresie mobilności, korzystania z technologii informacyjnej oraz utrzymywania aktywności zawodowej.

Program jest skierowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym dokumentem potwierdzającym ich niepełnosprawność, a także do ich opiekunów i przedstawicieli ustawowych. W ramach programu, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego, takiego jak komputery, tablety czy smartfony, pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej sprzętu.

Ponadto program „Aktywny samorząd” obejmuje także wsparcie w zakresie poruszania się, np. poprzez dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera inwalidzkiego, a także pomoc w zakupie protezy kończyny.

Program „Aktywny samorząd” jest realizowany przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Na co niepełnosprawny może otrzymać wsparcie finansowe? 

W ramach programu „Aktywny samorząd” osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie finansowe w kilku obszarach, m.in.:

Likwidacja bariery transportowej

Wsparcie w nabyciu i instalacji akcesoriów pasujących do posiadanego przez Ciebie pojazdu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy z tłumaczem języka migowego.

Usunięcie przeszkód w korzystaniu z możliwości uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Wsparcie w nabyciu urządzeń elektronicznych lub ich składników oraz programów, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Likwidacja barier w poruszaniu się

Wsparcie przy zakupie wózka inwalidzkiego napędzanego elektrycznie, wsparcie w dbałości o odpowiednie funkcjonowanie techniczne posiadanych pojazdów elektrycznych takich jak skutery lub wózki inwalidzkie, pomoc w zakupie protezy kończyny.

Wsparcie w zakresie pomocy technicznej 

Pomoc w zakupie sprzętu specjalistycznego, np. urządzenia pomiarowe, aparaty słuchowe, sprzęt do rehabilitacji, itp.

Wsparcie w zakresie organizacji życia codziennego

Pomoc w zakupie środków pomocniczych, np. specjalistycznych łóżek, wózków kąpielowych, wózków inwalidzkich, itp.

Wsparcie w zakresie aktywności kulturalnej i rekreacyjnej

Pomoc w organizacji i dofinansowaniu zajęć kulturalnych, sportowych, turystycznych, itp.

Wsparcie w zakresie adaptacji pomieszczeń

Pomoc w zakupie materiałów budowlanych i wykończeniowych, a także w remontach i przebudowach pomieszczeń, które umożliwią osobom z niepełnosprawnościami swobodne poruszanie się i wykonywanie codziennych czynności.

Więcej informacji znajdziesz na https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) na stronie https://sow.pfron.org.pl/. Termin składania wniosków o dofinansowanie w 2023 roku trwa od 1 marca do 31 sierpnia.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *